Üniversitemizde Kamu Kurumlarıyla Dış Paydaş Toplantısı gerçekleştirildi

Üniversitemizde, Çankırı’da hizmet veren kamu kurumlarıyla “Dış Paydaş Toplantısı” gerçekleştirildi. Rektörümüz Prof. Dr. Harun Çiftçi, Rektör Yardımcılarımız ve kurum müdürlerinin bir araya geldiği toplantıda ÇAKÜ’nün kamu ve sanayi iş birliğine dikkat çekildi. Kurum müdürlerine hitap eden Rektör Çiftçi, bilgi üretme misyonunu üstlenen ÇAKÜ’nün bu bilgiyi paylaşma aşamasında da üzerlerine düşeni yaptıklarını dile getirdi.

10 fakülte, 7 meslek yüksekokulu, 1 yüksekokulu, 5 enstitü ve 14 araştırma uygulama merkezi ile Üniversite-şehir iş birliğinin artırılması için gayret sarf ettiklerini belirten Rektör Çiftçi, çalışmalarında şehrin ihtiyaç ve taleplerini dikkate aldıklarını belirtti. Konuşmasının devamında üniversitenin akademik ve idari personeli, lisans ve lisansüstü öğrenci sayılarıyla ilgili istatistiki bilgi vererek ÇAKÜ’nün bu anlamda da gün geçtikçe daha güçlendiğinin altını çizdi. Kurumsal kültür ve aidiyet kavramlarına da atıfta bulunarak Çankırı’nın insan kaynağının değerlendirilmesinde hassasiyet gösterildiğini yine istatistiki bilgiler vererek vurguladı.

Rektör Çiftçi’nin değindiği gelişmelerden biri de Hukuk Fakültesinin yeni binasına taşınması ve deprem riski nedeniyle tahliye edilen fakülte ve yüksekokullar oldu. Ballıca Kampüsünde yer alan meslek yüksekokullarının ve Sağlık Bilimleri Fakültesinin Uluyazı Kampüsüne taşındığını, eğitim öğretim faaliyetine burada devam edildiğini, böylelikle üniversite kültürünün de pekiştiğini belirten Rektör Çiftçi, “Taşmescit MYO olarak da bilinen Meslek Yüksekokulu, Eldivan Sağlık Hizmetleri MYO ve Sosyal Bilimler MYO, üniversitemizde öğrenci sayıları bakımından güçlü meslek yüksekokullarımızdır. Gıda ve Tarım MYO gibi yeni kurduğumuz ve yapılandırdığımız meslek yüksekokullarımızın da gelişmeye açık olduğunu görüyoruz. Bu yıl girişimlerde bulunduğumuz Turizm Fakültesi açılırsa Ilgaz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu da Turizm Fakültesi olarak eğitim öğretim faaliyetlerine devam edecek. Lisansüstü eğitimde ise Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü başta olmak üzere diğer enstitülerimiz de çeşitli programlarıyla faaliyetlerine devam etmektedir.” diyerek ÇAKÜ’nün eğitim öğretim faaliyetlerine dikkat çekti.

Merkezde yer alan Diş Hekimliği Fakültesinin de Uluyazı Kampüsüne taşındığını belirten Rektör Çiftçi, gün geçtikçe gelişen fakültede Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin kurulduğunu, hasta kabulüne başlandığını ve Çankırı’nın ağız ve diş sağlığı konusunda bir merkez konumuna gelmesi için gayret gösterdiklerini söyledi. ADSM’nin kuruluş sürecinde İl Sağlık Müdürlüğünün ciddi katkılarının olduğunu belirten Rektörümüz, başta kurum müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya olmak üzere destek olanlara teşekkür etti.

Konuşmasına “Çankırı’nın daha cazip bir il olması için hepimiz çalışıyor, şehrin tüm dinamikleriyle istişarelerde bulunuyoruz. İnşallah şehrimizin sosyal ve kültürel donatı alanlarının arttırılması, altyapının iyileştirilmesi, ulaşım ve barınma sorunlarının çözülmesi gibi hususlarda Çankırı’ya ciddi katkılar sağlanmış olacaktır.” şeklinde devam eden Rektör Çiftçi, daha sonra Çankırı’nın nitelikli iş gücü ihtiyacına katkı sağlamak amacıyla 27 programımızda 3+1 ve 7+1 mesleki uygulama kapsamına geçildiğini ve toplam proje sayısının 73 olduğunu aktardı.

ÇAKÜ’nün dünyada en iyi performans gösteren 3000 üniversite arasında yer aldığının altını çizen Rektör Çiftçi, bu sıralamaya Türkiye’den 62 üniversitenin girdiğini belirterek üretilen projelerle üniversitenin başarı skalasının artmaya devam edeceğini ifade etti. TÜBİTAK Proje Destek Ofisinin eğitim hizmetlerine de değinen Rektörümüz, öğrencilerin yakın zamanda kabul aldığı 2209 TÜBİTAK projelerinde öğretim üyesi başına düşen proje sayısında Türkiye’de ilk 10’a girildiğini ve toplam proje sayısının 37 olduğunu aktardı.

Daha sonra; “Öğrencilerimizi sektörlerle buluşturduğumuz kariyer fuarları da üniversitemizde yürüttüğümüz faaliyetlerden biridir. Batı Karadeniz Kariyer Fuarı ve Orta Karadeniz Kariyer Fuarı’na yaklaşık 15 üniversiteyle birlikte katılım sağladık. Ankara’ya yakın ve sanayi teşviğinin olduğu; Kastamonu, Çorum, Kırıkkale ve Çankırı gibi iller ekseninde yer alan bir bölgede kendi kariyer fuarımızı oluşturma girişimimiz var. İlk kariyer fuarını da Çankırı olarak üstlenmek istediğimizi ifade ettik. Olumlu gelişmeler neticesinde siz de paydaşlarımız olarak mühim konumunuzla fayda sağlayacaksınız. Yine Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansıyla yoğun temasımız ve birlikte yürüttüğümüz projeler devam etmektedir. Özel Harekat Polis Meslek Eğitim Merkezinden Türk Patent ve Marka Kurumuna kadar pek çok kurumla iş birliklerimiz ve protokollerimiz söz konusudur. Bunlarla birlikte esas itibarıyla üniversite-kamu ve üniversite-sanayi iş birliklerinin arttırılmasını istiyor, bu bağlamda sizden destek bekliyoruz. Desteklerinizden duyduğumuz memnuniyeti ifade etmekle beraber bu iş birliklerinin devam edeceğine inanıyoruz.” ifadelerini kullanan Rektör Çiftçi, kurum müdürlerine katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Üniversitenin yaptığı çalışmaların ve yürüttüğü projelerin şehrin kalkınması için önemli olduğuna dikkat çeken kurum müdürleri, söz konusu işbirliğinin şehrin tüm hizmet kollarını da kapsayacak şekilde çeşitlendirilmesinin önünün açılmasından duydukları memnuniyetlerini dile getirerek bundan sonraki süreçte yapılacak ortak çalışmaların tüm kurumlara katkı sağlayacağını ve böylece Çankırı’nın daha müreffeh bir şehir olacağını vurguladılar.

Yayınlanma Tarihi: 27 Mart 2024 Çarşamba
Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2024 Çarşamba